Byggprocessen

- Skiss

- Bygglov - (a-ritning)

- Tekniskt samråd - ( k,vs energiutredning)

- Kontrollansvar

- Produkton

- Färdigt hus -

- Projekteringsledning - Konstruktion - Gestaltning- Produktionsledning -

Företagets egen byggnadsingenjör hjälper dig genom processen.....